loader image

Contact

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Adresa: Bd. D. Mangeron 65, Iaşi, 700050, România
Email: secretariatHGIM@tuiasi.ro
Telefon: 40 232 278 683 int. 2151
Fax: +40 232 270 804