loader image

Cuvântul decanului

Învățământul superior ieşean de hidrotehnică, geodezie și de mediu a cunoscut o dezvoltare continuă, cu rezultate de certă valoare în educaţie şi cercetare, care i-a adus o largă recunoaştere pe plan intern și extern.

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului dispune de un potenţial uman superior calificat şi de o bază materială modernă, cu ajutorul cărora poate aduce contribuţii deosebite în formarea specialiştilor, ca şi la elaborarea unor soluţii tehnice prin cercetarea ştiinţifică şi creativitatea tehnică.

Programele noastre de studii, la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, răspund exigenţelor actuale din domeniul educaţiei şi al pieței muncii, astfel încât specialiştii pe care îi formăm să fie competitivi la nivel naţional şi internaţional.

În acest moment de anvergură, reiterăm ambiția noastră de a fi cei mai buni în tot ce facem, mobilizându-ne pentru a face față provocărilor și pentru a asigura studenților noștri rampa de lansare într-o carieră profesională de succes.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Decan

Conf. univ. dr. ing. Nicolae Marcoie