loader image

Cuvântul decanului

„Învățământul superior ieşean de hidrotehnică, geodezie și de mediu a cunoscut o dezvoltare continuă, cu rezultate de certă valoare în educaţie şi cercetare, care i-a adus o largă recunoaştere pe plan intern și extern.

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului dispune de un potenţial uman superior calificat şi de o bază materială modernă, cu ajutorul cărora poate aduce contribuţii deosebite în formarea specialiştilor, ca şi la elaborarea unor soluţii tehnice prin cercetarea ştiinţifică şi creativitatea tehnică.

Programele noastre de studii, la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, răspund exigenţelor actuale din domeniul educaţiei şi al pieței muncii, astfel încât specialiştii pe care îi formăm să fie competitivi la nivel naţional şi internaţional.”

Decan

Prof. univ. dr. ing. Florian Stătescu