loader image

Școala de vară – Alege să fii inginer la HIDRO! – InginerIS

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru universități

Beneficiar: Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi”din Iași

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Titlul subproiectului: Școala de vară – Alege să fii inginer la HIDRO!      Acord de grant nr. nr. 325/SGU/PV/III din data 18.06.2020

Proiectul Școala de vară – Alege sa fii inginer la HIDRO! (InginerIS) se adresează elevilor de liceu, cu precădere celor din categorii dezavantajate din liceele eligibile în cadrul programului ROSE, din Regiunea Nord-Est. Școala de vară va servi ca bază pentru un program de mentorat menit să sprijine elevii în deciziile educaționale și profesionale ulterioare. Necesitatea unui astfel de proiect rezultă din numărul mare de elevi care abandoneaza timpuriu cursurile preuniversitare sau renunță la înscrierea în cadrul studiilor superioare. Proiectul, cu o durată de 2 ani, este adresat unui număr de 50 elevi (25 elevi/an) absolvenți ai claselor a X-a și a XI-a, care vor participa pe durata a 2 săptămâni la o școală de vară prin diverse tipuri de activități: activități de dezvoltare personală și profesională prin sesiuni de autoexplorare și de orientare academică și consiliere profesională în vederea clarificării obiectivelor personale și creșterii orientării eficiente a elevilor, activități educative prin participarea la cursuri și aplicatii reprezentative pentru domeniile de studiu de licență, susținute de cadrele didactice ale facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, workshop-uri în domenii specifice, vizite de studiu la firme reprezentative din domeniu, activități recreative. Toate activitățile proiectului se vor desfășura în două scenarii: scenariul A (fizic) și scenariul B (online, dacă situația pandemică o impune). Prin finanțarea oferită de program, echipa de proiect a conceput pachete de activități complexe care integrează atât componenta academică educativă cât și componenta formativă, activități care să vină în sprijinul elevilor încadrați în categoria cu risc. Aceste activități s-au stabilit pe baza unei analize a situației prezente și au ca scop crearea unui cadru prin care elevii proveniți din medii dezavantajate să se familiarizeze cu mediul universitar şi aspectele de predare învăţare existente în HGIM, cât şi  cu unele activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă și abilităţi de comunicare în vederea susţinerii adaptării acestora la viaţa de student.