loader image

Master

 • Numar locuri disponibile buget si taxa : 20 buget + 41 taxa
 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Program admitere : Luni – Vineri 8:30-15:30 , Sambata si Duminica 9:00-12:00
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie
 • Afișarea rezultatului final al admiterii: 24 septembrie

>>>>>>REZULTATE ADMITERE<<<<<<<

SpecializareaNumăr de locuri bugetNumăr de locuri cu taxă
Inginerie hidrotehnică295
Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroedilitare și hidroameliorative295
Evaluare și dezvoltare imobiliară2610
Ingineria și managementul factorilor de mediu291
Geomatică și cartografie295
FacultateaPerioada de desfăşurare aconcursului de admitere 2019Metoda de selecţieCriterii de departajare
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria MediuluiSesiunea iulie 2019Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie 2019Program:Luni-Vineri 8:30-15:30Sambata 9-12Duminica 9-12Afişarea rezultatelor: 30 iulie 2019Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu:10-29 iulie 2019Termen limită acte în original: 6 sept. 2019Afişare rezultat final admitere: 7 sept. 2019MA = 0.75 MF + 0.25 MCunde:MF = media examenului de finalizare a studiilor universitareMC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă. 2. Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • cerere de inscriere, cu specificarea ordinii preferințelor pentru programele de master;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta şi diploma de finalizare a studiilor universitare (sau după caz, adeverință, pentru absolvenții promoției 2018), ambele în original; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatele de echivalare a diplomei de bacalaureat şi diplomei de finalizare a studiilor universitare eliberate de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; mai multe detalii se pot obţine la http://cnred.edu.ro
 • certificatul de naştere, în copie legalizată sau confirmată la înscriere;
 • copie după cartea de identitate;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.), în copie legalizată sau confirmată la înscriere;
 • adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară) în care trebuie să se specifice faptul ca „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase”.  Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
 • 2 fotografii color 3 x 4 cm;
 • un dosar plic.