loader image

Studii universitare de Doctorat

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Nationale nr. 1/2011 și a H.G.nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.. .G.nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași are aprobare pentru organizarea doctoratului în domeniile fundamentale:

  1. Științe inginerești
  2. Științe exacte

FORMELE DE PREGATIRE prin doctorat sunt:

  • cu frecvență cu bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
  • cu frecvența fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani
  • cu frecvență cu TAXĂ – pentru o perioadă de 3 ani;

Doctoratul are două componente:

  • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I)
  • Programul de cercetare științifică (anul II și III)

 Mai multe informații