loader image

Studii universitare de Masterat

Departamentul Amenajări şi Construcţii Hidrotehnice

Inginerie civilă
 • Inginerie hidrotehnică
  • 4 semestre
 • Evaluare şi dezvoltare imobiliară
  • 4 semestre

Departamentul Măsurători terestre şi cadastru


Departamentul Hidroamelioraţii şi Protecţia Mediului

Inginerie civilă
 • Modernizarea Sistemelor hidrotehnice, Hidroameliorative şi Hidroedilitare
  • 4 semestre
Ingineria Mediului
 • Ingineria şi Managementul Factorilor de Mediu
  • 4 semestre