loader image

Departamentul de Hidroamelioraţii şi protecţia mediului

Departamentul de “Hidroamelioratii si Protectia Mediului”, prin organizarea programelor de studii de licenţă “Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală” şi “Ingineria si Protectia Mediului in Agricultura” si a programelor de masterat „Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative si hidroedilitare” si “Ingineria si Managementul Factorilor de Mediu”, cât şi prin participarea la activitatea şcolii doctorale, are ca misiune de bază, educarea, instruirea şi calificarea profesională a studenţilor, corespunzător cerinţelor economice în continuă schimbare din mediul social.

Evoluţia ştiinţei şi tehnologiei, ca şi cererile de pe piaţa muncii sunt permanent luate în consideraţie, în primul rând prin actualizarea planurilor de învăţământ, precum şi prin modernizarea şi îmbunătăţirea bazei materiale, pentru asigurarea unui proces de învăţământ de calitate superioară, dar şi o implicare susţinută în activitatea de cercetare.

Departamentul a desfăşurat de-a lungul timpului activităţi de studii, proiectarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, proiectarea şi conceperea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, sisteme de tratare a apei, sisteme de epurare a apelor uzate şi tehnologii de execuţie. În cadrul şcolii de îmbunătăţiri funciare si-au desăvârşit pregătirea ştiinţifică majoritatea cadrelor didactice care au activat sau care activează în prezent.