loader image

Proiecte

1. Testarea de diferite echipamente UAS și integrare de senzori pentru obținerea produselor cadastrale și fotogrammetrice de înaltă precizie

Testing different UAS equipments and sensor integration for obtaining high precision cadastral and photogrammetric products (UAS4PRECISECAD)

2. ”Câmp inovativ de calibrare şi testare a camerelor digitale nemetrice
montate pe platforme aeropurtate fără pilot (UAV)”