loader image

Modernizarea Sistemelor Hidrotehnice, Hidroameliorative şi Hidroedilitare – Master

Domeniul: INGINERIE CIVILĂ

Specializarea: Modernizarea Sistemelor Hidrotehnice, Hidroameliorative şi Hidroedilitare


Planuri de învăţământ 2016-2018 - Modernizarea Sistemelor Hidrotehnice, Hidroameliorative şi Hidroedilitare - 4 semestre