loader image

Activități proiect cod PN-III-P1-1.1-MCD-2017-0022

In cadrul Facultații de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului in perioada 08-15.12.2017 se desfășoară activitățile din proiectul cod PN-III-P1-1.1-MCD-2017-0022 finanțat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii – UEFSCDI, Director de proiect șef lucrări dr. ing. CUCOȘ Iulian

Se vor desfășura vizite și prezentăripentruurmătoarele laboratoare din cadrul facultății:

1. Centrul de cercetare in ingineria mediului pentru gestionarea riscului – Laboratorul GRIM – Director proiect, conf. dr. ing. Boariu Costel

2. Laboratorul de optimizare a biogazuluipentru utilizarea energetică – ENERED – Șef laborator, șef. lucr. dr. ing. Pavel Lucian

In data de 13.12.2017Sala de conferințe et1, Decanat incepând cu ora 10.00 vor fi susținute următoarele prelegeri din cadrul proiectului:

1. Dezastre naturale, analiză de risc și siguranță în infrastructura hidrotehnică– Profesor Ioan Nistor, University of Ottawa, Facultatea de Inginerie

 

2. Tehnologii ecoinovative pe bază de plasmă pentru procesarea deseurilor reciclabile si obtinerea de nanomateriale utilizate in domeniul ingineriei civile – șef. lucr. dr. ing. Cucoș Iulian

        Activități proiect cod PN-III-P1-1.1-MCD-2017-0022