loader image

Workshop „Learn more about Photogrammetry and Remote Sensing”

Workshop-ul „Learn more about Photogrammetry and Remote Sensing” va avea loc în perioada 11-12 Aprilie 2019, în cadrul Facultății de “Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului” și a Facultăţii de Geodezie din Bucureşti şi se adresează tuturor studenților interesați de prelucrarea datelor de fotogrametrie şi teledetecţie, dar şi de cea mai nouă tehnologie existentă în domeniu.

Prima parte a workshop-ului, va fi dedicată domnului Cristian Moise, cercetător ştiinţific la Agenţia Spaţială Română, care va prezenta competiţii şi oportunităţi pentru studenţi şi absolvenţi în domeniile fotogrammetriei şi teledetecţiei, dar şi proiectul RO-CHER privind monitorizarea obiectivelor din patrimoniul cultural românesc cu ajutorul tehnologiilor spațiale. Cea de-a doua parte va fi una de prezentări ale unor lucrări realizate de studenții secţiei de „Măsurători Terestre şi Cadastru”, iar în cea de-a treia parte, va avea loc prezentarea unor echipamente de specialitate, folosite în realizarea lucrărilor de fotogrammetrice şi teledetecţie. Coordonatorii workshop-ului, vor realiza demonstrații “live” utilizând două tipuri de echipamente şi anume: “Laser Scaner Terestru” și “Sisteme Aeropurtate fără pilot” (engl. Unmanned Aerial Systems-UAS), întreg procesul putând fi urmărit pe videoproiector. Datele vor fi descărcate, iar rezultatele vor putea fi analizate pe loc. Acest workshop pune accentul pe ceea ce studenții își doresc să vadă: aplicarea teoriei în practică.

Cea de-a doua zi a workshop-ului va fi marcată de o vizită de studiu la „Centrul Național de Cartografie” din Bucureşti, care se ocupă de realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale României, de exploatarea imaginilor aeriene, dar și de întreținerea rețelelor geodezice naționale şi la “Agenţia de informaţii geospaţiale a apărării”. Astfel, aceste instituţii, reprezintă un punct central de interes pentru cei care doresc să obțină cât mai multe cunoștințe de fotogrammetrie şi teledetecţie, dar și de geodezie şi cartografie. De asemenea, studenţii vor participa la o masă rotundă organizată de Departamentul de “Topografie şi Cadastru”, Facultatea de Geodezie din Bucureşti, putând audia o serie de lucrări realizate de studenţii secţiei de “Topografie şi Cadastru”.