loader image

Achitare taxe școlarizare online

BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX

COD FISCAL: 4701606

OBIECTUL PLĂŢII: taxă de şcolarizare sau orice alt tip de taxă cu
menţionarea facultăţii la care este înscris studentul.