loader image

Informații înscriere examen licență

EXAMEN DE DIPLOMĂ/ EXAMEN DE LICENTA

Sesiunea 20 – 31 iulie 2020 (în sistem online)

Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale la nivel național și local, candidații vor transmite online, pe adresa examenfinalizarehgim@gmail.com următoarele :

  • Cererea de înscriere;
  • Proiectul de diplomă;
  • Referatul conducătorului științific, care va cuprinde aprecieri asupra conținutului și originalității proiectuluiși propunerea de notare a acesteia;
  • Copie după cartea de identitate.

Certificatul de competență lingvistică va fi atașat la dosar de către secretariat pentru studenții care au promovat toate colocviile la disciplina ,,Limbi straine”.

Studenții care au restanțe la disciplina ,,Limbi straine” sunt rugați să contacteze cadrele didactice pentru susținerea colocviilor și eliberarea certificatelor.

Fotografiile (format 3/4, pe hârtie fotografică) vor depuse la secretariat cînd veți ridica actele de la studiul.

Actele vor fi ridicate doar cu prezentarea fișei de lichidare.

Notă : Pentru completarea fișei de lichidare vom transmite liste cu absolvenții către biblioteci. Dacă vom primi răspuns pozitiv din partea instituțiilor respective vă vom înștiința. În caz contrar, vă vom anunța pentru completarea acestora de către dumneavoastră.

Procedura de finalizare a studiilor universitare de licență, o găsiți pe site-ul universității, la adresa :

https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/05/PO.DID_.08_E3R2.pdf