loader image

Sprijin la plata chiriei pentru studenţii proveniți din familii cu venituri reduse

Studenții care provin din familii cu venituri reduse și care locuiesc în chirie, în afara căminelor studențești, pot beneficia de sprijin lunar din partea universității pentru plata chiriei cu sumele prezentate în tabelul de mai jos. Aceste sume pot varia, în funcție de actualizările realizate de Ministerul Educației și Cercetării. Studenții pot primi subvenția individuală de cazare dacă îndeplinesc următoarele condiții impuse de prevederile OUG nr. 73/2004:

  • este student la cursurile de zi, bugetar şi prezintă situaţia şcolară;
  • prezintă un dosar care conţine copia după contractul de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice a județului Iaşi;
  • prezintă copie după B.I./C.I. din care să rezulte unde locuieşte în municipiul Iaşi;
  • acte doveditoare din care să rezulte veniturile brute lunare pe membru de familie, care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
  • acte pentru persoanele aflate în întreţinerea părinţilor pentru continuarea studiilor până la vârsta de 25 ani.
Nr. crt. Luna Contravaloare lunară a subvenției – lei –
1. Ianuarie 160
2. Februarie 160
3. Martie 135
4. Aprilie 110
5. Mai 96
6. Iunie 80
7. Iulie 80
8. August 80
9. Septembrie 80
10. Octombrie 110
11. Noiembrie 151
12. Decembrie 160

După ce au primit prin email, de la comisia de cazare a facultății, căminul și camera în care vor locui în noul an universitar, studenții vor prezenta la administrația căminului următoarele documente:

  • cartea de identitate: original + copie;
  • 1 fotografie tip „carte de identitate” ce va fi utilizată pentru legitimația de cămin;
  • documentele suplimentare în original pentru studenții căsătoriți – documentele ce au transmise scanat la facultate;
  • documente suplimentare în original pentru studenții ce pot beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% (punctele 1-8) – documente ce au fost transmise scanat la facultate;