loader image

Program de eficientizare a cunoașterii termenilor de specialitate în limba română pentru studenții UASM Chișinău

” Program de eficientizare a cunoașterii termenilor de specialitate în limba română pentru studenții UASM Chișinău”, înregistrat cu nr. DRRM/P/ 183/21.09.2020 are ca aplicant TUIASI și ca parteneri: Universitatea Agrară de Stat a Moldovei din Chișinău, Facultatea de Cadastru și Drept, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, se va desfășura în intervalul noiembrie – decembrie 2020 și se adresează în principal studenților de la specializarea de Cadastru și Organizarea teritoriului de la licență și master, dar și studenților altor facultăți interesați, cuprinzând două activități principale:

1. Achiziționarea unui număr de 300 cărți de specialitate în limba română, din domeniile: Inginerie geodezică și Evaluării bunurilor imobiliare, pentru a suplini o lipsă acută de cărți de specialitate în limba română la  Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, pentru studenții facultății de Cadastru și Drept.

2. Susținerea a două cursuri on-line pentru studenții de la licență și master la disciplina „Evaluarea bunurilor imobiliare 1,2″(care este prezentă în planurile de învățământ ale ambelor facultăți din Iași și Chișinău(Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, respectiv Cadastru și Drept), pe parcursul a 70 de ore, respectiv un curs nou despre utilizarea unei tehnologii moderne(drone) – cu titlul „Utilizarea dronelor în domeniul cadastrului și organizării teritoriului”, cu o durată de 10 ore.
Valoarea  proiectului finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova este de 25.295 lei și are o contribuție a TUIASI de 5%(1264,75 lei)., rezultând valoarea totală de 26.559,75 lei.
Relațiile dintre cele două facultăți din România și Republica Moldova au început în anul 1996 când s-a semnat primul acord de colaborare dintre ele, urmat apoi de 2 acorduri de colaborare dintre TUIASI și UASM atât pe un cadru general, cât și pe  programul ERASMUS.

Până în prezent un număr de 6 cadre didactice ale facultății de Cadastru și Drept din UASM din Chișinău au efectuat câte un stagiu de perfecționare de 1 săptămână la fac. de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului din TUIASI.