loader image

Workshop – „Modele de succes în domeniul ingineriei geodezice”- ediția I

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului din cadrul Universitătii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și Graphein organizează prima ediție a workshop-ului „Modele de succes în domeniul ingineriei geodezice”

Evenimentul se va desfășura pe 8 aprilie 2021, orele 10.00-11.30, online șieste deschis pentru studenţii de la toate nivelele de studii (licenţă, masterat, doctorat), precum şi pentru cadrele didactice interesate.

Vă așteptăm cu drag!

Persoana de contact:

şef. lucr.dr. ing.LoredanaCrenganiș loredana.crenganis@academic.tuiasi.