loader image

Echipa de implementare Rose – Școala de vară

Expert echipă implementare – ș.l.dr.ing. Raluca Mitroi (raluca.mitroi@academic.tuiasi.ro)

Expert ghidare grup țintă – ș.l.dr.ing. Marius Telișcă (marius.telisca@academic.tuiasi.ro)

Expert activități extra-didactice – ing. Maria-Claudia Prutieanu (claudia-maria.prutieanu@staff.tuiasi.ro)

Expert activități didactice 1 – ș.l.dr.ing. Paula Cojocaru (paula.cojocaru@academic.tuiasi.ro)

Expert activități didactice 2 – ș.l.dr.ing. Loredana Crengăniș (loredana.crenganis@academic.tuiasi.ro)

Expert activități didactice 3 – ș.l.dr.ing. Ciprian Vorovei (ciprian.vorovei@academic.tuiasi.ro)