loader image

Testarea de diferite echipamente UAS și integrare de senzori pentru obținerea produselor cadastrale și fotogrammetrice de înaltă precizie

Rezumat

Datele geospațiale, atât datele 2D cât și cele 3D, joacă un rol cheie în determinarea și realizarea infrastructurii unei zone antropice. Topografia terenului poate fi obținută dintr-un Model Digital al Terenului și/sau un Model Digital al Suprafetei. Alte tipuri de date cu o precizie ridicată sunt planurile, cum ar fi harta topo-cadastrală a zonei. Sistemele aeropurtate fără pilot (UAS) permit obținerea produselor într-un timp mult mai scurt, cu costuri reduse, fără riscuri pentru factorul uman comparativ cu cele obținute pe baza imaginilor digitale rezultate din efectuarea zborurilor convenționale sau prin tehnici tradiționale. Cu toate acestea, precizia produselor UAS depinde de mulți factori. Acest proiect își propune să găsească parametrii optimi pentru preluarea imaginilor UAS în ceea ce privește echipamentul, integrarea senzorilor, parametrii de zbor pentru a obține o precizie ridicată a proiectelor UAS. Diferite echipamente UAS, low-cost și high-cost vor fi testate în diferite configurații de zbor și se va propune o nouă metodă de măsurare la sol a detaliilor topografice care nu sunt vizibile pe imagini. Acest proiect se bazează pe tehnologii recente care, pentru a aduce valoare fluxului de lucru actual în domeniul fotogrametriei și cadastrului urban, trebuie să fie evaluate și integrate în mod adecvat, într-un proces eficient care poate fi aplicat de părțile interesate precum agențiile naționale, companiile private care implică zilnic datele și infrastructura geospațială.

Echipă

Director proiect: Prof. univ. habil. Dr. ing. Valeria-Ersilia Oniga -Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași

Membru echipă: Conf. univ. dr. ing. Constantin Chirilă -Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași

Membru echipă: Șef lucr. dr. ing. Paul Sestraș-Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

Membru echipă: Șef lucr. dr. ing. Macovei Mihaela-Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași

Membru echipă: drd. ing. Ana-Ioana Breabăn-Universitatea Tehnică de Construcții București

Anul 2022

Etapa 1 – Realizarea planurilor topografice pentru două sectoare cadastrale situate intr-o zonă urbană, respectiv rurală, efectuarea zborurilor cu sistemulul UAS „Phantom 4 Pro” pentru zona rurală și obtinerea produselor (nori de puncte, DTM, DSM și ortofotoplanuri)

Act 1.1 – Realizarea masuratorilor topografice pentru două sectoare cadastrale situate intr-o zonă urbană, respectiv rurală, cu scopul creării planurilor topo-cadastrale

Act 1.2 – Realizarea zborurilor la două inălțimi diferite, în diferite condiții de preluare a imaginilor (poziția camerei, itinerariul de zbor) pentru sectorul cadastral situat într-o zonă rurală utilizând sistemul UAS DJI Phantom 4 Pro

Act 1.3 – Prelucrarea imaginilor UAS oblice utilizând software Reality Capture (sau un software dedicat prelucrării de imagini UAS), utilizând tehnica de poziționare RTK, respectiv PPK, punctele GCP fiind măsurate manual pe imagini sau identificate în mod automat pe baza țintelor codate, pentru sectorul cadastral din zona rurală

Anul 2023

Etapa 2 – Realizarea zborurilor la două înălțimi diferite pentru două sectoare cadastrale, situate într-o zonă urbană, respectiv rurală utilizând sistemul UAS Altura Zenith ATX 8 (DJI Matrice 300 RTK) echipat cu camera digitală Share UAV PSDK 102S, respectiv cu senzorul LiDAR Ouster, prelucrarea datelor si evaluarea preciziei

Act 2.1 – Realizarea zborurilor la doua inălțimi diferite, in diferite condiții de preluare a imaginilor (poziția camerei, itinerariul de zbor) pentru sectorul cadastral situat într-o zonă urbana utilizând sistemul UAS DJI Phantom 4 Pro

Act 2.2 – Prelucrarea imaginilor UAS utilizând software Reality Capture (sau un software dedicat prelucrării de imagini UAS) pentru diferite scenarii: nadirale, imagini oblice combinate cu imagini nadirale, utilizând tehnica de poziționare RTK, respectiv PPK, punctele GCP fiind măsurate manual pe imagini sau identificate în mod automat pe baza țintelor codate, pentru sectorul cadastral din zona rurala

Act 2.3 – Realizarea zborurilor la doua inălțimi diferite pentru două sectoare cadastrale in diferite condiții de preluare a imaginilor, situate într-o zonă urbană, respectiv rurala utilizând sistemul UAS Altura Zenith ATX 8 (DJI Matrice 300 RTK)echipat cu camera digitală Share UAV PSDK 102S

Act 2.4 – Realizarea zborurilor la doua inălțimi diferite, pentru două sectoare cadastrale, situate într-o zonă urbană, respectiv rurala utilizând sistemul UAS Altura Zenith ATX 8 (DJI Matrice 300 RTK)echipat cu senzorul LiDAR Ouster, rezultatul fiind nori de puncte georeferențiați

Act 2.5 – Prelucrarea imaginilor UAS utilizând software-ul Reality Capture (sau un software dedicat prelucrării de imagini UAS) pentru diferite scenarii: nadirale, doar imagini oblice, imagini oblice combinate cu imagini nadirale, utilizând tehnica de poziționare RTK, respectiv PPK, punctele GCP fiind măsurate manual pe imagini sau identificate în mod automat pe baza țintelor codate

Act 2.6 – Evaluarea preciziei norilor de puncte UAS, a Modelului Digital al Terenului (DTM), Modelului Digital al Suprafeței (DSM) și a ortofotoplanurilor efectuând analize comparative cu măsurătorile topografice realizate cu stația totală și prin tehnologie GNSS, pentru două scenarii: tehnică de poziționare RTK, respectiv PPK

Act 2.7 – Evaluarea preciziei norilor de puncte LiDAR efectuând analize comparative cu măsurătorile topografice realizate cu stația totală și prin tehnologie GNSS, pentru două scenarii: tehnică de poziționare RTK, respectiv PPK

Anul 2024

Etapa 3 – Integrarea norilor de puncte UAS cu norii de puncte LiDAR utilizând software-ul „Reality Capture” (sau alt software specializat), testarea preciziei norilor integrați si a unei noi metode pentru măsurarea detaliilor topografice pe teren, care nu sunt vizibile pe imagini

Act 3.1 – Integrarea norilor de puncte UAS cu norii de puncte LiDAR și testarea preciziei norilor integrați

Act 3.2 – Testarea unei noi metode pentru măsurarea detaliilor topografice pe teren, care nu sunt vizibile pe imagini, utilizând un sistem care integrează un jalon, camera digitală Sony A6000, receptorul Reach RS2 și un stabilizator.