loader image

Workshop – „Learn more about Photogrammetry and Remote Sensing”

Organizatori: Departamentul de Măsurători Terestre și Cadastru al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (UTI), împreună cu Facultatea de Geodezie, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB), Uniunea Geodezilor din România – Comisia 8 (Planificare Spațială și Dezvoltare), Societatea Română de Fotogrammetrie şi Teledetecţie și Asociația Tinerilor Fotogrammetrişti.

Data: 03 – 05 mai 2023, format hibrid, amf. A0 HGIM, WEBEX

Coordonator : Prof.univ.habil. Oniga Valeria-Ersilia valeria-ersilia.oniga@academic.tuiasi.ro