loader image

Cerc științific studențesc HPM

În data de 25.05.2023, la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, a avut loc Cercul Științific Studențesc organizat de Departamentul de Hidroameliorații și Protecția Mediului. Au participat studenți și masteranzi care au dorit să aprofundeze cunoştinţe şi să formeze deprinderi de cercetare ştiinţifică în domeniul Ingineriei Civile și a Ingineriei Mediului.

Prin această activitate, s-a urmărit crearea unor conexiuni între aspectele teoretice şi cele aplicative, dezvoltarea lucrului în echipă și încurajarea studenţilor/masteranzilor să-şi publice lucrările în reviste științifice. De asemenea, temele abordate în cadrul cercului științific să fie adaptate temelor alese pentru lucrările de licenţă / disertație, studenţii având astfel ocazia să prezinte în cadrul cercului și capitole din lucrările de licenţă / disertație.