loader image

Concursul național „Map With Us”

Echipa de studenți de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Universitatea Gheorghe Asachi din Iași a reușit să obțină două premii importante la concursul național „Map With Us” organizat de Romanian Young Surveyors sub coordonarea lui drd. ing. Zifceac Iaroslav și Uniunea Geodezilor din România în cadrul Săptămânii Geodeziei Românești de la Oradea. (https://sgr.ugr.ro/)

Articol_young