loader image

Echipa de implementare

Echipa de implementare include următoarele poziții:

1. Expert echipă implementare – Asigură comunicarea între echipa de management și cea de implementare; Asigură permanent derularea în bune condiții a tuturor activităților; Desfășoară activități de orientare în carieră în cadrul proiectului; Asigură calitatea procesului de instruire și educație non-formală în cadrul proiectului; Colaborează cu Directorul de grant în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului.

2. Expert tutorat – Încurajează comunicarea pe relația cadre didactice mentori – studenți tutori; Are în atribuții activități de mentorat și tutorat; Asigură transferul de informații către expertul IT și promovare; Colaborează cu Directorul de grant în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului.

3. Expert instruire – Sprijină organizarea și desfășurarea atelierelor de lucru în domeniile specifice precum și activitățile remediale, de îndrumare și susținere a grupului țintă desfășurate în facultate și în afara facultății pe toată durata proiectului.

4. Expert IT și promovare – Realizează site-ul și pagina de facebook a proiectului; Actualizează în permanenţă pagina web a proiectului; Alcătuiește și transmite newsletter-e în cadrul campaniei de conștientizare; Realizează designul grafic al materialelor de informare și conștientizare, respectând regulile de identitate vizuală; Asigură vizibilitatea proiectului, cu respectarea regulilor prevăzute.

5. Expert ghidare grup țintă – Facilitează relațiile dintre studenții-tutori și grupul țintă; Participă la campaniile de conștientizare; Participă la activitățile de diseminare și de prezentare a oportunităților; Realizează ghidul studentului de anul I.

6. Experți program remedial (8 cadre didactice)– Organizează activități remediale pentru studenții din anul I; Participă în calitate de formatori la sesiunile de instruire (programe remediale); Elaborează materialele suport pentru derularea sesiunilor de instruire; Realizează follow-up privind rezultatele activităților derulate.

7. Experți consiliere (4 psihologi/pedagogi C.C.O.C. și D.P.P.D.) – Participă în calitate de formatori la sesiunile de consiliere în carieră și de dezvoltare în carieră; Pregătesc materialele suport pentru derularea sesiunilor de instruire; Evaluează rezultatele activităților derulate.

8.Cadre didactice-mentori(4 cadre didactice HGIM) – Realizează întâlniri săptămânale cu studenții din grupul țintă; Asigură îndrumare și sprijin studenților; Informează studenții privind activitățile desfășurate în cadrul proiectului BE SMART; Asigură sprijinul necesar integrării studenților de anul I în HGIM.

9. Studenți- tutori (4 studenți din ani superiori la HGIM) Realizează întâlniri săptămânale cu studenții din grupul țintă; Asigură interfața de lucru cu profesorii mentori; Asigură îndrumare și sprijin studenților; Informează studenții privind activitățile desfășurate în cadrul proiectului BE SMART; Asigură sprijinul necesar integrării studenților de anul I în HGIM.