loader image

Informații de conectare la adresele e-mail instituționale ale studenților Universității


UNIVERSITATEA TEHNICĂ ”GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
PRORECTORATUL INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII DIGITALE
DIRECȚIA INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII DIGITALE


Informații de conectare la conturile instituționale de utilizator TUIASI:

– toți studenții Universității au în acest moment o adresă de e-mail
instituțională de forma nume@student.tuiasi.ro, ce corespunde unui cont instituțional de utilizator

– această adresă de e-mail trebuie folosită în aplicația web
https://gmail.com

– instrucțiunile de activare și de conectare se regăsesc în secțiunea
„Accesul la contul instituțional de utilizator TUIASI” de la adresa
https://sso.tuiasi.ro