loader image

Alegere Decan, 2020-2024

La concursul pentru postul de Decan al Facultății de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului s-au înscris următoarele cadre didactice din cadrul facultății noastre (în ordine alfabetică a numelui de familie), la care se adaugă CV-urile și Planurile Manageriale corespunzătoare acestora:

Conf.dr.ing. Cercel Petru

Prof.dr.ing. Gavrilas Gilda

Conf.dr.ing. Marcoie Nicolae